zaterdag 23 januari 2016

Fietsknelpunten Nieuwegein 2016: veel verbeterd, één hardnekkig

Vijf jaar geleden publiceerden we een Nieuwegeinse fietsknelpuntenlijst. In de afgelopen periode zijn veel van die knelpunten opgelost. Nummer één staat nog met stip bovenaan, en we hebben een nieuwe verlanglijst gemaakt.

Wat is de nieuwe knelpuntenlijst voor 2016?
(Bekijk ook de knelpuntenkaart)

1. Ravenswade op het Liesboschterrein
De drukke, chaotische en met veel vrachtverkeer bereden Ravenswade is ons nog steeds een doorn in het oog. Fietsers voelen zich hier heel onveilig.
Al jarenlang pleiten we voor een 'fietsersbypass': een bruggetje over de sloot bij de uitgang van de fietstunnel onder de Laagravensweg, een klein stukje fietspad via het braakliggende stuk grond langs de Hornbach dat aansluit op het fietspad langs de Biezenwade. Via dat fietspad (dat nu van niks naar nergens leidt) steek je door naar de Ravenswade bij de Praxis.

De laatste maanden is de Liesboschproblematiek wel op de politieke agenda van gemeente Nieuwegein en provincie Utrecht gekomen, mede door onze inspanningen. De oplossing wordt gezocht in het verbeteren van de toegankelijkheid van het terrein voor auto's, waarbij een goede fietsverbinding over het Liesboschterrein wordt meegenomen. Ons standpunt is, dat de bestaande drukke fietsroute via de Nieuwegeinsebrug niet mag verslechteren. En wat is er trouwens tegen een tijdelijke oplossing met een klein bruggetje en een stelconplatenpad?

2. Afronden aansluiting Nieuwe Heemsteedsebrug op bestaande stad
Hoewel natuurlijk al jaren bekend was dat de Nieuwe Heemsteedsebrug er zou komen, is een goede fietsaansluiting op de Structuurbaan nog niet gerealiseerd. De toegezegde vrijliggende fietspaden richting Martinbaan en richting Blauwe Brug zullen pas in 2016/2017 gerealiseerd worden.Ook het kruispunt met de Malapertweg blijft tot die tijd nog behelpen. Ieder nadeel heb echter z'n voordeel: misschien kan dan in een moeite door een goede aansluiting met het Schipperspad worden gerealiseerd (zie punt 3).

De Nieuwe Heemsteedsebrug is voorzien van prachtige ledverlichting, echter de verlichting op het 'broekstuk' bij de Plofsluis en op de Overeindsebrug laat nog op zich wachten. Hoewel de ledlampjes in de Overeindsebrug al begin december 2015 geplaatst zijn, branden ze nog steeds niet. Vanaf de Nieuwe Heemsteedsebrug rijd je een donker gat in:


3. Ontbrekende schakels

– fietsersdoorsteek bij de Overeindsebrug naar Schipperspad. Een prachtige autoluwe route van Vreeswijk naar Houten ligt voor het grijpen! Nu behelpen veel fietsers zich met dit zompige paadje bij de Overeindsebrug.
– fietsersdoorsteek tussen Koekoekslaan en Randijk (naar de wijk Doorslag). Van voetpad naar voet/fietspad.
– fietsbrug langs de A27 over de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor fietsers uit Vianen naar Nieuwegein, Houten en Utrecht is dit een goede oplossing. Ook fietsers uit Nieuwegein-Zuid krijgen hiermee een veel snellere verbinding naar Houten dan met de Nieuwe Heemsteedsebrug. Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd het realiseren van een fietsverbinding langs de A27 wanneer deze weg verbreed wordt.

4. Inrichting en herkenbaarheid autoluwe doorfietsroutes
– ombouw tot fietsstraat van Nedereindseweg, Lekboulevard (bij Bovenmonde), Mendes da Costalaan, Zonnebloemstraat, Fokkesteegroute: rood asfalt, voorrang voor de fietser op doorgaande route, geen drempels.

5. Bewegwijzering voor fietsers
In Nieuwegein is het met haar vele woonerven niet altijd makkelijk om je weg te vinden. We broeden op een speciaal bewegwijzeringssysteem.

6. Rekening houden met fietsers bij wegwerkzaamheden (ook van derden)
Dit kan beter, zo bewees het terugplaatsen van de Jutphasebrug. We blijven in gesprek en roepen overheden en aannemers op gebruik te maken van onze lokale kennis.

7. Gedrag van fietsers, snorfietsers en bromfietsers (waaronder 'spookrijden' op het fietspad langs Utrechtsestraatweg, de Jutphasebrug op)

8. Knelpunten op fietspad Noordstedeweg:
Ideaal wordt deze fietsroute nooit. Daarvoor zijn er te veel elkaar concurrerende verkeersstromen. Enkele verbeterpunten voor fietsers zien we nog wel:
– te diep liggende putten;
– opstoppingen op het fietspad bij kruising Binnenwal richting Griendwal in de (school)spits en
– krappe bocht bij Brinkwal/Griendwal

Geen opmerkingen:

Een reactie posten